Posted by on lip 12, 2012 in Strona głowna | 0 comments

Pomoc w odrabianiu lekcji

Prace domowe są naprawdę dziecku potrzebne! Odrabianie lekcji stanowi integralną część procesu  nauczania – uczenia się.

Pozaszkolne zaangażowanie dziecka w odrabianie lekcji może stanowić podstawowy czynnik kształtowania osobowości oraz właściwego stosunku do pracy nad własnym rozwojem.

Prace domowe zadawane przez nauczyciela mają na celu:

 • Kształtowanie osobowości dziecka
 • Utrwalenie wiedzy dziecka
 • Uporządkowanie wiedzy jaką dziecko zdobyło na lekcji
 • Uzupełnienie oraz nadrobienie braków i zalęgłości w wiedzy, które mogły powstać na skutek braku koncentracji przez dziecko podczas zajęć edukacyjnych w szkole
 • Wyuczenie pewnych nawyków do samokształcenia
 • Uczenie dziecka korzystania  z różnych źródeł wiedzy oraz prawidłowego  wyszukiwania pomocy dydaktycznych (samodzielność w zdobywaniu różnorodnych informacji)
 • Nauczanie dziecka obowiązkowości, odpowiedzialności i systematyczności,
 • Planowania i organizowania własnej pracy
 • Usprawnia umiejętność czytania ze zrozumieniem
 • Kształtuje samodzielność myślenia oraz kreatywność dziecka
 • Kształci motywację dziecka

Istnieje kilka metod pracy nad lekcjami, są one podzielone ze względu na prace ustne i pisemne.

Zanim przystąpimy do pomocy w odrabianiu lekcji, przeprowadzimy ankietę, która służy jako narzędzie do postawienia odpowiedniej diagnozy oraz dopasowania indywidualnej formy pomocy w uczeniu się.